Spis treÂci

Mielno

<wrˇŠ 0 1 dalej>

 • Mielno
  Mielno - pokoje i 2 pokojowe apartamenty po│o┐one 60m od brzegu morza. Oddajemy do dyspozycji 2, 3 i 4 osobowe pokoje z │azienkami, lodˇwkami i TV-Sat. Na wyposa┐eniu ka┐dego z nich znajduje siŕ rˇwnie┐ kompletny sprzŕt pla┐owy (parawan, le┐ak, koc), czajnik bezprzewodowy, szklanki, talerzyki, sztuŠce itp. Oferujemy rˇwnie┐ apartamenty 2-pokojowe do 5 i do 6 osˇb, sk│adaj▒ce siŕ z sypialni, pokoju dziennego i │azienki. W wiŕkszym jest rˇwnie┐ balkon. w ofercie jest rˇwnie┐ 1 ta˝szy pokˇj z │azienk▒ na korytarzu.
  http://www.jacek.ta.pl
  Zg│o nie dzia│aj▒cy link/spam


 • Mielno
  Mielno i okolice nale┐▒ do najatrakcyjniejszych terenˇw na wczasy nad polskim morzem pod wzglŕdem walorˇw turystycznych i Ârodowiska przyrodniczego. Mielno po│o┐one jest bezpoÂrednio w s▒siedztwie morza i jeziora Jamno. Mielno posiada: dobre po│▒czenia komunikacyjne, du┐e obszary leÂne, atrakcyjne szlaki turystyczne oraz specyficzny mikroklimat. W Mielnie ka┐dy mo┐e znale╝Š doskona│e warunki do wypoczynku i rekreacji. W okresie letnim do Mielna z Koszalina oprˇcz komunikacji miejskiej kursuj▒ tak┐e ma│e prywatne busy.
  http://www.mielno.nad.morzem.net
  Zg│o nie dzia│aj▒cy link/spam


 • Mielno
  Mielno w ci▒gu ostatnich lat silnie rozbudowa│o sieŠ punktˇw ma│ej gastronomii, liczne s▒ restauracje, kawiarenki sma┐alnie ryb, rˇ┐norodne punkty us│ugowe . Wczasowicze maj▒ te┐ zapewnion▒ mo┐liwoŠ korzystania z rˇ┐norodnych form rozrywki i rekreacji. Dla dzieci uruchamiane s▒ w okresie letnim weso│e miasteczka, po jeziorze Jamno kursuje stateczek wycieczkowy. Warto dodaŠ, ┐e w Mielnie - UnieÂciu znajduj▒ siŕ czynne przez ca│y rok obiekty sanatoryjne, w ktˇrych leczy siŕ choroby uk│adu nerwowego, ruchowego, kr▒┐enia, nie┐yty gˇrnych drˇg oddechowych, tarczycy i inne. Atrakcj▒ s▒ rˇwnie┐ okoliczne miejÂcowoÂci turystyczne Ko│obrzeg Rewal Miŕdzyzdroje Pobierowo Dar│owo.
  http://www.wczasy.mielno.pl
  Zg│o nie dzia│aj▒cy link/spam


 • Mielno - przewodnik
  Ogˇlnopolski Przewodnik Turystyczny - Obiekty terenu z ca│ej Polski, ponad 2 miliony odwiedzaj▒cych, mniej ni┐ 1 minuta aby znale╝Š w│aÂciwy obiekt. Z nami poznasz Polskŕ! Noclegi to juz nie problem! Mielno w ci▒gu ostatnich lat silnie rozbudowa│o sieŠ punktˇw ma│ej gastronomii, liczne s▒ restauracje, kawiarenki sma┐alnie ryb, rˇ┐norodne punkty us│ugowe . Wczasowicze maj▒ te┐ zapewnion▒ mo┐liwoŠ korzystania z rˇ┐norodnych form rozrywki i rekreacji. Dla dzieci uruchamiane s▒ w okresie letnim weso│e miasteczka, po jeziorze Jamno kursuje stateczek wycieczkowy.
  http://www.ta.pl
  Zg│o nie dzia│aj▒cy link/spam


<wrˇŠ 0 1 dalej>


UrbiCMS 2007 - Kontakt