Spis treÂci

Dart


 • Pi│karzyki
  Wynajmujemy automaty do gier typu dart, bilard, pi│karzyki. Sprzŕt renomowanych producentˇw. Wynajmujemy urz▒dzenia na imprezy. Wyposa┐amy kluby i puby w automaty do gry. Organizujemy turnieje w darta i pi│karzyki. Przed rozpoczŕciem zawodˇw profesjonalni sŕdziowie t│umacz▒ zasady.
  http://www.dart-pol.com.pl
  Zg│o nie dzia│aj▒cy link/spam

 • Milosc w sieci

  Milosc w sieci
  W sieci powstaje coraz wiŕcej portali i biur oferuj▒cych swoim klientom mo┐liwoŠ poznania kogoÂ, kto odpowiada w pe│ni ich preferencj▒. W takim miejscu ka┐dy zalogowanych u┐ytkownikˇw posiada swˇj profil, w ktˇrym po za podstawowymi informacjami dotycz▒cW sieci powstaje coraz wiŕcej portali i biur oferuj▒cych swoim klientom mo┐liwoŠ poznania kogoÂ, kto odpowiada w pe│ni ich preferencj▒. W takim miejscu ka┐dy zalogowanych u┐ytkownikˇw posiada swˇj profil, w ktˇrym po za podstawowymi informacjami dotycz▒c
  http://www.biuramatrymonialne.info
  Zg│o nie dzia│aj▒cy link/spam

 • Ernesto Rafel Guevara de la Serna

  Ernesto Rafel Guevara de la Serna
  Ernesto Che Guevara przyszed│ na Âwiat 14 czerwca 1928 roku w Argentynie. Wywodzi│ siŕ z mieszcza˝skiej rodziny, z ktˇrej to, wywodz▒ siŕ jego pierwsze ideologie i przekonania. Wykszta│cenie podstawowe otrzyma│ od matki – Celia de la SernaErnesto Che Guevara przyszed│ na Âwiat 14 czerwca 1928 roku w Argentynie. Wywodzi│ siŕ z mieszcza˝skiej rodziny, z ktˇrej to, wywodz▒ siŕ jego pierwsze ideologie i przekonania. Wykszta│cenie podstawowe otrzyma│ od matki – Celia de la Serna
  http://www.cheguewara.info
  Zg│o nie dzia│aj▒cy link/spam
UrbiCMS 2007 - Kontakt