Spis treÂci

Public relations

<wrˇŠ 0 1 dalej> • Agencja Royal Brand PR

  Agencja Royal Brand PR
  Mamy przyjemnoŠ przedstawiŠ Pa˝stwu agencjŕ Royal Brand PR, ktˇra powsta│a z myÂl▒ o rzetelnym i profesjonalnym budowaniu ÂwiadomoÂci marek naszych klientˇw. Posiadaj▒c wieloletnie doÂwiadczenie w bran┐y skutecznie udaje nam siŕ dbaŠ o wizerunek firm. Skutecznie dbamy o Twˇj wizerunek!
  http://www.royalbrand.pl
  Zg│o nie dzia│aj▒cy link/spam

 • Agencja komunikacji spo│ecznej Wersja Beta

  Agencja komunikacji spo│ecznej Wersja Beta
  Celem dzia│ania Agencji Wersja Beta jest udostŕpnianie nowoczesnych narzŕdzi komunikacji spo│ecznej osobom prywatnym, podmiotom biznesowym i publicznym. Nasz▒ ofertŕ kierujemy do wszystkich - ma│ych, Ârednich i du┐ych organizacjom, dostosowuj▒c j▒ do konkretnych potrzeb i mo┐liwoÂci. Proponujemy Pa˝stwu wspˇ│pracŕ sta│▒ lub akcyjn▒, kompleksowe lub wycinkowe zajŕcie siŕ przez nas Waszymi komunikacyjnymi zadaniami (marketing, PR, reklama, wizerunek/marka, content i concept publishing...).
  http://www.wersjabeta.pl
  Zg│o nie dzia│aj▒cy link/spam

 • Warszawska Grupa Doradcˇw Public relations

  Warszawska Grupa Doradcˇw Public relations
  Warszawska Grupa Doradcˇw Public Relations powsta│a w 2010 roku. Podstaw▒ dzia│alnoÂci jest doradztwo public relations i pubic affairs, consulting wizerunkowy firm i osˇb. WGD PR prowadzi rˇwnie┐ dzia│alnoŠ szkoleniow▒. Zapraszamy na: www.wgd-pr.pl www.wybory-samorzadowe.com.pl www.marketing-polityczny-szkolenie.pl
  http://www.wgd-pr.pl/
  Zg│o nie dzia│aj▒cy link/spam


 • Pomada

  Pomada
  Kluczowymi elementami w procesie tworzenia pozytywnego wizerunku przedsiŕbiorstw jest budowanie wiŕzi z mediami i w│aÂciwe planowanie komunikacji marketingowej. Showroom Pomada Fashion Office oferuje obs│ugŕ w zakresie media relations. Firma z powodzeniem pracuje nad medialnym charakterem Klientˇw, wykorzystuj▒c wiedzŕ i wieloletnie doÂwiadczenie na krajowym rynku mody.
  http://www.pomada.pl
  Zg│o nie dzia│aj▒cy link/spam


<wrˇŠ 0 1 dalej>


UrbiCMS 2007 - Kontakt