Spis treÂci

Medycyna

<wrˇŠ 0 1 2 3 4 dalej> • zarz▒dzanie gabinetem

  zarz▒dzanie gabinetem
  Kamsoft dostarcza zintegrowane systemy zarz▒dzania, zapewniaj▒ce kompleksow▒ obs│ugŕ placˇwek s│u┐by zdrowia. Ka┐dy z programˇw specjalistycznych posiada modu│y finansowo-ksiŕgowe, kadrowo-p│acowe, magazynowe i ca│▒ gamŕ innych wspˇ│pracuj▒cych programˇw.
  http://www.kamsoft.pl
  Zg│o nie dzia│aj▒cy link/spam

 • Zdrowie

  Zdrowie
  Cafemed.pl jest serwisem obejmuj▒cym swoj▒ tematyk▒ szeroko objŕte pojŕcie medycyny. Zawiera on obszerny dzia│ dotyczacy zdrowia, w ktˇrym mo┐emy znaleŠ wiele przydatnych informacji na temat naszego zdrowia, a tak┐e wp│ywu jaki wywieraja na niego rˇ┐ne produkty i us│ugi, ktˇre konsumujemy w ci▒gu naszego zycia.
  http://www.cafemed.pl
  Zg│o nie dzia│aj▒cy link/spam

 • centrum medyczne

  centrum medyczne
  Serwis Ogˇlnopolski System Ochrony Zdrowia jest ╝rˇd│em informacji na temat systemu OSOZ. Na kolejnych stronach serwisu mo┐na znale╝Š informacje opisuj▒ce ideŕ tego systemu, zasady jego dzia│ania oraz definicje zwi▒zanych z nim pojŕŠ.
  http://www.osoz.pl
  Zg│o nie dzia│aj▒cy link/spam

 • hurtownia stomatologiczna

  hurtownia stomatologiczna
  E-dental jest to internetowa hurtownia stomatologiczna, w ktˇrym ka┐dy stomatolog znajdzie wszystko czego potrzebuje w zasiŕgu myszki. W naszej hurtowni posiadamy ogromny wybˇr sprzŕtu i akcesoriaˇw najwy┐szej jakoÂci. W naszej hurtowni posiadamy ogromny wybˇr sprzŕtu i akcesoriaˇw najwy┐szej jakoÂci, ktˇre dostepne s▒ w neizwykle niskich cenach i na bardzo atrakcyjnych warunkach.
  http://www.edental.pl
  Zg│o nie dzia│aj▒cy link/spam<wrˇŠ 0 1 2 3 4 dalej>


UrbiCMS 2007 - Kontakt