Spis treÂci

Badania marketingowe

<wrˇŠ 0 1 2 3 dalej>

 • Badania rynku
  Od 2003 PBJ Badania Marketingowe wykonuje na zlecenie firm oraz instytucji badania metodami zarˇwno iloÂciowymi jak i jakoÂciowymi, wspˇ│pracuj▒c ze studiami fokusowymi na terenie ca│ego kraju. OÂrodek posiada tak┐e sieŠ ankieterˇw, obejmuj▒c▒ terytorium ca│ej Polski. Firma wykonuje rˇwnie┐ specjalistyczne badania czytelnoÂci ulotek lekˇw, dla firm farmaceutycznych.
  http://www.pbj.com.pl
  Zg│o nie dzia│aj▒cy link/spam


 • Spoty reklamowe
  Spoty reklamowe, ktˇre trzeba zobaczyŠ. Zobacz najlepsze oraz najciekawsze reklamy i oce˝ je sam. Reklamy Âmieszne, intryguj▒ce i absorbuj▒ce. Masz swoj▒ ulubion▒ reklamŕ? A mo┐ŕ chcesz skomentowaŠ jaki spot reklamowy? Wejd┐ na manager.money.pl/strategie/spoty/
  http://manager.money.pl/strategie/spoty/
  Zg│o nie dzia│aj▒cy link/spam

 • marketing

  marketing
  Blog internetowy dotycz▒cy reklamy , pozycjonowania i marketingu w internecie . Informacje o powstaj▒cych lub istniej▒cych ju┐ projektach wartych wspomnienia i polecenia internautom. Zapraszam na nasz blog internetowy.
  http://www.blog.gniotka.pl/
  Zg│o nie dzia│aj▒cy link/spam

 • Global Contact Center.

  Global Contact Center.
  Global Contact Center jest nowoczesn▒ firm▒ oferuj▒c▒ profesjonalne us│ugi w zakresie kompleksowej obs│ugi klienta z wykorzystaniem wszystkich dostŕpnych kana│ˇw bezpoÂredniej komunikacji z klientami.
  http://www.globalcc.pl/
  Zg│o nie dzia│aj▒cy link/spam

 • Biznes plan

  Biznes plan
  Biznes plan to dokument do planowania w biznesie, za pom▒c▒ ktˇrego bŕdziesz mˇg│ m.in.: rozwijaŠ swoj▒ firmŕ w okreÂlonym kierunku jak i pozyskaŠ piŕni▒dze na otworzenie biznesu lub jego rozwˇj. Na stronie Twˇj Biznes plan znajdziesz: , e-booki nt. jak napisaŠ biznes plan, szkolenie nt. pisania biznes planˇw oraz artyku│y dotycz▒ce planowania w ma│ej firmie.
  http://www.twoj-biznesplan.pl
  Zg│o nie dzia│aj▒cy link/spam


<wrˇŠ 0 1 2 3 dalej>


UrbiCMS 2007 - Kontakt