Spis treÂci

Konferencje

<wrˇŠ 0 1 dalej> • Konferencje

  Konferencje
  Atrakcyjne sale konferencyjne w centrach du┐ych miast oraz w miastach wypoczynkowych. Z pomoc▒ portalu mo┐na dobraŠ najlepsz▒ salŕ w rˇ┐nych punktach kraju, np. w wojewˇdztwach mazowieckim i wielkopolskim. Sale reprezentacyjne i funkcjonalne. Wszelkie obiekty szkoleniowe prezentuj▒ wysoki standard. Do wyboru dodatkowe zadania typu catering, obs│uga techniczna, zaopatrzenie. Opcja powi▒zania obowi▒zkˇw i relaksu.
  http://www.confero.pl
  Zg│o nie dzia│aj▒cy link/spam

 • Sale konferencyjne nad morzem

  Sale konferencyjne nad morzem
  hotele konferencyjne w Polsce s▒ na europejeskim poziomie. Polskie morze to doskona│e miejsce na zorganizowanie konferencji firmowej. Istnieje du┐o rewelacyjnych hoteli konferencyjnych nad naszym morzem. Je┐eli dotychczas nie by│e nad morzem koniecznie przygotuj tam naradŕ. Fenomenalnie jak podczas konferencji mamy okazjŕ zobaczenie │adnego miasta.
  http://www.nadmorzem.salekonferencyjne.pl
  Zg│o nie dzia│aj▒cy link/spam

 • Sale, obiekty i hotele konferencyjne

  Sale, obiekty i hotele konferencyjne
  Portal konferencyjnie.pl to kompleksowa baza adresowa pewnych i bezpiecznych obiektˇw konferencyjnych. W naszym serwisie uniwersytetyodnajd▒ oÂrodki konferencyjne w ka┐dym regionie Polski. Naszym klientom zapewniamy hotele konferencyjne dostosowane do konkretnych preferencji. Konferencje Warszawa &#8211; w centrum Polski prezentujemy rˇ┐nego rodzaju oÂrodki konferencyjne. Znawcom gˇrskich klimatˇw rekomendujemy doskona│e sale konferencyjne w gˇrach. Na stronie dzia│a blog, na ktˇrym firmy znajd▒ aktualne wiadomoÂci o nowych oÂrodkach konferencyjnych. Na stronie opublikowaliÂmy prosty panel do przegl▒dania sal konferencyjnych.
  http://www.konferencyjnie.pl
  Zg│o nie dzia│aj▒cy link/spam

 • Expo.krakow.pl

  Expo.krakow.pl
  Odwied╝ EXPO Krakˇw &#8211; Miŕdzynarodowe Centrum Targowo &#8211; Kongresowe. Innowacyjny i wielofunkcyjny obiekt; eleganckie, przestronne, klimatyzowane sale konferencyjne pozwalaj▒ce na przeprowadzenie imprez bran┐owych, targˇw, konferencji, spotka˝ biznesowych, szkole˝ i prezentacji. W zale┐noÂci od Pa˝stwa potrzeb jesteÂmy w stanie zagwarantowaŠ przygotowanie [url=http://expo.krakow.pl]centrum konferencyjne[/url] na Âwiatowym poziomie. Takich sale konferencyjne Krakˇw jeszcze nie proponowa│ nikt. Mamy jednak nadziejŕ, ┐e dziŕki naszym staraniom, stanie siŕ on siedliskiem biznesowych spotka˝ na skalŕ Âwiatow▒.
  http://expo.krakow.pl/
  Zg│o nie dzia│aj▒cy link/spam


<wrˇŠ 0 1 dalej>


Menu
Dodaj stronŕ

Dodaj podkategorie


Jak dodaŠ wpis

Regulamin


Zobacz tak┐e
Artyku│y tematyczne Artyku│y z tworzyw sztucznych Atrakcje na imprezie Zabrze Zespo│y taniec Katalog stron Katalogi firm Katalogi stron Prace licencjackie Prace magisterskie Prawo
Apteki. Medycyna, lekarze. Lista szpitali, lista aptek, lista gabinetˇw lekarskich w Polsce. Na stronie znajdziesz: Apteki (553) medyczne.
pisanie doktoratu. Lubisz dywagowaŠ nad tematami egzystencjalnymi czy sensem istnienia, ale Twoj▒ s│ab▒ stron▒ jest pisanie. G│owa do gˇry, z nami pisanie doktoratu (407) to b│ahostka.

Nasi partnerzy
UrbiCMS 2007 - Kontakt