Magia
  • Anch. Magia. Podrソe w gウアb, w czasie i przestrzeni

    Anch. Magia. Podrソe w gウアb, w czasie i przestrzeni
    Anch, ankh - jedna z form krzyソa. Symbol dajアcy nieカmiertelnoカ i wieczne zdrowie. W mitologii egipskiej hieroglif oznaczajアcy ソycie. Ankh w staroソytnym Egipcie byウ symbolem pウodnoカci, jego ksztaウt symbolizuje kobiece ウono. Ankh utoソsamia si z Izydア i Ozyrysem. Klucz ソycia i カmierci. Jest takソe talizmanem chroniアcym przed zウymi siウami.
    http://anch.pl
    Zgウoカ nie dziaウajアcy link/spam
UrbiCMS 2007 - Kontakt