Angielski Wesoa
  • kurs angielskiego

    kurs angielskiego
    Szkoa Angloville, co to takiego? Jest to dzisiejsza anglojzyczna szkoa, w jakiej urzeczywistniana jest intensywna nauka angielskiego. Peny kurs angielskiego zawarty jest w 6 dniach, w toku ktrych kady ulepsza swoje umiejtnoci anglistyczne.Jakikolwiek kurs jzyka angielskiego w Angloville, przeprowadzany przy obecnoci anglojzycznych goci, co zwiksza efektywno szkolenia tak jak intensyfikuje pynno komunikacyjn pomidzy uczestnikami. Od teraz, wykorzystujc Angloville, nauka jzyka angielskiego przestanie by jednostajna, a umoliwi symulacj autentycznych przypadkw w angielszczynie.
    http://angielskawioska.pl
    Zgo nie dziaajcy link/spam
UrbiCMS 2007 - Kontakt