Consulting

<wr 0 1 2 dalej> • Dane osobowe

  Dane osobowe
  W ofercie firmy JDS Consulting znajduj si wszelkie zajcia, ktre dotycz ochrony najistotniejszych danych, jakimi s dane osobowe. Prowadzimy seminaria, liczne konferencje, a take szkolenia zamknite dla grup pragncych nabywa wiedz w swoim gronie.
  http://www.jds.com.pl
  Zgo nie dziaajcy link/spam

 • Dotacje dla firm

  Dotacje dla firm
  Firma Contenta Consulting pomaga przedsibiorcom prywatnym urzeczywistni wasne projekty, dziki pozyskaniu dotacji unijnych. rodki z dotacji dla firm pozwalaj na poszerzenie zakresu oferowanych produktw, a take na polepszenie jakoci. Wnioski o dotacje, ktre to skada Contenta, spotykaj si w 94% (dane z 2009 roku) z przychyln opini. Pracownicy, ponadto, tumacz sprawy dotyczce skadania aplikacji, by prowadzcy dziaalno gospodarcz mogli bra udzia w sposb aktywny w caym procesie.
  http://www.contenta-consulting.pl
  Zgo nie dziaajcy link/spam

 • wiadectwa Energetyczne lsk

  wiadectwa Energetyczne lsk
  Termo Silesia wykonuje wiadectwa energetyczne dla budynkw oraz lokali. Na wynik pokazany na wiadectwie ma wpyw wiele czynnikw takich jak grubo murw, uyte materiay, ocieplenie lub jego brak, rodzaj wentylacji, rodzaj ogrzewania itp. W wiadectwie ocenia si wielko zapotrzebowania na energi wynikajcego z przeznaczenia i standardu budynku oraz jego systemw instalacyjnych, czyli na podstawie jego staych cech, a nie na podstawie pomiaru zuycia energii
  http://www.termosilesia.pl
  Zgo nie dziaajcy link/spam

 • handel chiny

  handel chiny
  Dostarczamy rozmaite usugi konsultingowe w aspekcie wsppracy biznesowej pomidzy Polsk a Chinami. Obejmuj one znajdowanie sojusznikw, organizacj wizyt, doradztwo w prowadzeniu negocjacji, dozr nad tokiem kontraktw. Ponadto, rejestrujemy znaki towarowe w Chinach, a dodatkowo dostarczamy usugi zespolone z doradztwem dla fabryk chccych ulokowa zasoby finansowe w Chinach.
  http://www.scarletoak.eu
  Zgo nie dziaajcy link/spam

 • Doradztwo dla firm

  Doradztwo dla firm
  Arena Consulting Group oferuje wyspecjalizowane usugi typu doradztwo dla firm. Swoje usugi kieruje do managerw wyszego szczebla w firmach, ktre przechodz etap reorganizacji. Eksperci Arena Consulting Group s fachowcami z dugoletnim dowiadczeniem w pracy na stanowiskach dyrektorskich w dziaach personalnym czy finansowym. Nowatorska usuga FinanCEO dotyczy krtkoterminowego outsourcingu dyrektora finansowego.
  http://www.arena-consulting.pl
  Zgo nie dziaajcy link/spam


<wr 0 1 2 dalej>


UrbiCMS 2007 - Kontakt