Spis treカci

Consulting

<wr 0 1 2 dalej> • Dane osobowe

  Dane osobowe
  W ofercie firmy JDS Consulting znajdujア si wszelkie zaj鹹ia, ktre dotyczア ochrony najistotniejszych danych, jakimi sア dane osobowe. Prowadzimy seminaria, liczne konferencje, a takソe szkolenia zamkni黎e dla grup pragnアcych nabywa wiedz w swoim gronie.
  http://www.jds.com.pl
  Zgウoカ nie dziaウajアcy link/spam

 • Dotacje dla firm

  Dotacje dla firm
  Firma Contenta Consulting pomaga przedsi鹵iorcom prywatnym urzeczywistni wウasne projekty, dzi麑i pozyskaniu dotacji unijnych. ヲrodki z dotacji dla firm pozwalajア na poszerzenie zakresu oferowanych produktw, a takソe na polepszenie jakoカci. Wnioski o dotacje, ktre to skウada Contenta, spotykajア si w 94% (dane z 2009 roku) z przychylnア opiniア. Pracownicy, ponadto, tウumaczア sprawy dotyczアce skウadania aplikacji, by prowadzアcy dziaウalnoカ gospodarczア mogli bra udziaウ w sposb aktywny w caウym procesie.
  http://www.contenta-consulting.pl
  Zgウoカ nie dziaウajアcy link/spam

 • ヲwiadectwa Energetyczne ヲlアsk

  ヲwiadectwa Energetyczne ヲlアsk
  Termo Silesia wykonuje カwiadectwa energetyczne dla budynkw oraz lokali. Na wynik pokazany na カwiadectwie ma wpウyw wiele czynnikw takich jak gruboカ murw, uソyte materiaウy, ocieplenie lub jego brak, rodzaj wentylacji, rodzaj ogrzewania itp. W カwiadectwie ocenia si wielkoカ zapotrzebowania na energi wynikajアcego z przeznaczenia i standardu budynku oraz jego systemw instalacyjnych, czyli na podstawie jego staウych cech, a nie na podstawie pomiaru zuソycia energii
  http://www.termosilesia.pl
  Zgウoカ nie dziaウajアcy link/spam

 • handel chiny

  handel chiny
  Dostarczamy rozmaite usウugi konsultingowe w aspekcie wspウpracy biznesowej pomi鹽zy Polskア a Chinami. Obejmujア one znajdowanie sojusznikw, organizacj wizyt, doradztwo w prowadzeniu negocjacji, dozr nad tokiem kontraktw. Ponadto, rejestrujemy znaki towarowe w Chinach, a dodatkowo dostarczamy usウugi zespolone z doradztwem dla fabryk chcアcych ulokowa zasoby finansowe w Chinach.
  http://www.scarletoak.eu
  Zgウoカ nie dziaウajアcy link/spam

 • Doradztwo dla firm

  Doradztwo dla firm
  Arena Consulting Group oferuje wyspecjalizowane usウugi typu doradztwo dla firm. Swoje usウugi kieruje do managerw wyソszego szczebla w firmach, ktre przechodzア etap reorganizacji. Eksperci Arena Consulting Group sア fachowcami z dウugoletnim doカwiadczeniem w pracy na stanowiskach dyrektorskich w dziaウach personalnym czy finansowym. Nowatorska usウuga FinanCEO dotyczy krtkoterminowego outsourcingu dyrektora finansowego.
  http://www.arena-consulting.pl
  Zgウoカ nie dziaウajアcy link/spam


<wr 0 1 2 dalej>


UrbiCMS 2007 - Kontakt