Spis treÂci

Cewki d│awiki transformatory  • Elektromex - transformatory energetyczne i kolektory s│oneczne

    Elektromex - transformatory energetyczne i kolektory s│oneczne
    Dzia│aj▒ca od 1990 roku firma Elektromex zajmuje siŕ produkcj▒ i dystrybucj▒ urz▒dze˝ elektroenergetycznych. Wspˇ│pracuje ze znanymi producentami krajowymi i zagranicznymi. Do grona klientˇw zalicza ca│▒ gamŕ firm z energetyki zawodowej, przedsiŕbiorstwa elektroenergetyczne, elektroinstalacyjne, elektromonta┐owe, firmy produkcyjne, wykonawcze oraz handlowe z bran┐y oraz przedstawicieli innych ga│ŕzi przemys│u.
    http://www.transformator.biz.pl/
    Zg│o nie dzia│aj▒cy link/spam
UrbiCMS 2007 - Kontakt