Spis treÂci

Rejestratory rozmˇw telefonicznych
  • rejestratory rozmˇw

    rejestratory rozmˇw
    Oferujemy fachowe doradztwo techniczne i pe│n▒ obs│ugŕ techniczno-handlow▒, w tym dostawŕ urz▒dze˝,instalacjŕ, szkolenie i serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny. G│ˇwny zakres dzia│ania: rejestratory rozmˇw - systemy do zapisu rozmˇw telefonicznych obejmuj▒ce instalacje od jednoportowych a┐ do du┐ych systemˇw zintegrowanych z centralami telefonicznymi oraz systemami u┐ytkownika, rejestratory kontrolno pomiarowe, urz▒dzenia kontrolno-pomiarowe, mikroskopy: laboratoryjne, badawcze, pomiarowe, projekcyjne, metalograficzne, urz▒dzenia do automatycznego kopiowania noÂnikˇw, nadrukˇw na noÂnikach, pakowania, kasowania zawartoÂci na rˇ┐nego typu mediach. Przygotowujemy rˇwnie┐ projekty dostosowane do specjalnych wymaga˝ u┐ytkownikˇw.
    http://www.inlab.com.pl
    Zg│o nie dzia│aj▒cy link/spam
UrbiCMS 2007 - Kontakt