Medycyna

<wrˇŠ 0 1 2 3 dalej> • Androgynizm, androgynia

  Androgynizm, androgynia
  Androgynizm. Androgynia. Dwup│ciowoŠ. Z │aciny: androgynus: hermafrodyta. Z greckiego: androgunos: andro - mŕ┐czyzna, gynou-kobieta. Po│▒czenie cech mŕskich i kobiecych, obup│ciowoŠ. Upodobnienie zewnŕtrznych cech p│ciowych mŕ┐czyzny do cech kobiecych. Atrybut bˇstw w wielu religiach i mitologiach.
  http://androgynizm.pl
  Zg│o nie dzia│aj▒cy link/spam

 • Oxycell ? japo˝ski grzybek ? Reishi

  Oxycell ? japo˝ski grzybek ? Reishi
  Reishi, shitake i maitake maj▒ unikalne w│aÂciwoÂci odm│adzaj▒ce, zawieraj▒ one naturalne polisacharydy, kumaryny, witaminy, minera│y i aminokwasy, ktˇre stymuluj▒ system immunologiczny, obni┐aj▒ cholesterol,reguluj▒ poziom cukru we krwi, chroni▒ przed wirusami i nowotworami. Reishi znajduje siŕ na PIERWSZYM MIEJSCU na liÂcie 120 najskuteczniejszych roÂlin o dzia│aniu leczniczym. W Japonii grzyb ten zosta│ oficjalnie uznany za Ârodek wspomagaj▒cy leczenie nowotworˇw.
  http://www.oxycell.brat.pl
  Zg│o nie dzia│aj▒cy link/spam

 • USG-3D w ci▒┐y

  USG-3D w ci▒┐y
  Strona o ci▒┐y i ginekologicznym badaniu USG 3D w ci▒┐y. Zapiski ciŕ┐arnej z przebiegu ci▒┐y i relacja z kilku bada˝ USG trˇjwymiarowe we Wroc│awiu. USG 3D to nowoczesna technika zaliczana do nieinwazyjnych bada˝ prenatalnych - wykorzystuj▒ca ultrasonografiŕ trˇjwymiarow▒ do diagnozowania p│odu. Badanie to pozwala wykluczyŠ m. in. wiele wad rozwojowych i chorˇb genetycznych czy te┐ komplikacji i jest bardzo pomocne w wspˇ│czesnej ginekologi i po│o┐nictwie.
  http://usg3d-ciaza.blick.pl
  Zg│o nie dzia│aj▒cy link/spam

 • Logopeda úˇd╝

  Logopeda úˇd╝
  Zajŕcia logopedyczne - szczegˇlnie dla dzieci w wieku wczesno-szkolnym - stanowi▒ stosunkowo │agodn▒ drogŕ do czystej wymowy w wieku doros│ym. Ten okres jest najlepszym z mo┐liwych na takow▒ interwencjŕ. W tym okresie bowiem u maluchˇw kszta│tuje siŕ poprawna wymowa, zwi▒zana jednczeÂnie z rˇwnoleg│ym rozwojem narz▒dˇw mowy. W pˇ╝niejszym czasie narz▒dy mowy takie jak jŕzyk, podniebienie miŕkkie oraz ca│y aparat oddechowy s▒ ju┐ wykszta│cone i sprawiaj▒ wiele problemˇw z ich ponownym uelastycznieniem i lepszym ukszta│towaniem. Zajŕcia logopedyczne umo┐liwiaj▒ naukŕ w szkole oraz komunikacjŕ z innymi rˇwieÂnikami. Zapraszamy - Przychodnia logopedyczna.
  http://www.gabinet.wojczyk.org/
  Zg│o nie dzia│aj▒cy link/spam


<wrˇŠ 0 1 2 3 dalej>


Menu
Dodaj stronŕ

Dodaj podkategorie


Jak dodaŠ wpis

Regulamin


Zobacz tak┐e
Ciŕcie granitu Coaching Consulting Aparaty s│uchowe Apteka Architektura Muzyka Muzyka bez op│at Podk│ady muzyczne Gotowe smsy Grafika Gry
http://www.pisaniezagrosze.pl/. Profesjonalna pomoc w magisterce - http://www.pisaniezagrosze.pl/ .
Jˇzef Che│mo˝ski. Interesujesz siŕ polskim malarstwem? Chcesz zobaczyŠ, gdzie ostatnie lata swojego ┐ycia spŕdzi│ Jˇzef Che│mo˝ski ? Zapraszamy na nasz▒ stronŕ.

Nasi partnerzy
UrbiCMS 2007 - Kontakt