Spis tre∂ci

Hale stalowe

<wrůś 0 1 dalej> • Hale produkcyjne

  Hale produkcyjne
  Hale Produkcyjne obecnie wykonuje siÍ wy≥Īcznie z gotowych do z≥oŅenia pů≥produktůw, ktůre wytwarzane sĪ w fabrykach. DziÍki takiemu rozwiĪzaniu montaŅ jest szybki i co waŅniejsze ekonomiczny. Hale tego typu posiadajĪ konstrukcje stalowe. W ≥atwy sposůb moŅna je takŅe dostosowaś do przeznaczenia obiektu np. kiedy ma to byś hala, w ktůrej bÍdzie odbywaś siÍ produkcja.
  http://www.halmet.pl/
  Zg≥o∂ nie dzia≥ajĪcy link/spam

 • Hale namiotowe

  Hale namiotowe
  Zajmujemy siÍ sprzedaŅĪ, wypoŅyczaniem i produkcjĪ hal o lekkich namiotowych konstrukcjach. Firma nasza oferuje szerokĪ gamÍ hal i pawilonůw namiotowych o růŅnorodnych zastosowaniach a takŅe szatni i garderob. Nasze produkty doskonale nadajĪ siÍ do organizacji imprez plenerowych i piknikůw, oraz z powodzeniem spe≥niajĪ funkcje magazynůw.
  http://www.setter.pl/
  Zg≥o∂ nie dzia≥ajĪcy link/spam

 • P≥yta warstwowa

  P≥yta warstwowa
  P≥yta warstwowa. Naszym celem jest rozwůj firm poprzez proponowanie gotowych rozwiĪzaŮ w zakresie konstrukcji stalowych i obudowy. Jeste∂my do PaŮstwa dyspozycji od projektowania i dostarczenia materia≥ůw, poprzez wykonawstwo i serwis. NaszĪ domenĪ jest szybko∂ś wykonania, optymalnie zaprojektowana konstrukcja stalowa oraz zastosowanie wysokiej jako∂ci materia≥ůw elewacyjno-izolacyjnych.
  http://www.plytawarstwowa.pl
  Zg≥o∂ nie dzia≥ajĪcy link/spam

 • Hapo Hale Namiotowe: hale magazynowe, namioty

  Hapo Hale Namiotowe: hale magazynowe, namioty
  Hapo Hale Namiotowe to znany i cieszĪcy siÍ zaufaniem Klientůw na polskim rynku producent zaawansowanych technologicznie hal namiotowych i magazynowych. W produktach firmy od lat wykorzystuje siÍ najbardziej nowatorskie i racjonalizatorskie technologie powstajĪce w branŅy producentůw hal o konstrukcjach stalowych i aluminiowych. Hapo Hale Namiotowe proponuje růwnieŅ wynajem namiotůw i hal magazynowych na bardzo korzystnych i konkurencyjnych zasadach.
  http://www.hapo.pl
  Zg≥o∂ nie dzia≥ajĪcy link/spam

 • Automat spawalniczy

  Automat spawalniczy
  Frezowanie wielkogabarytowe wykonujemy na wielkiej nawigowanej numerycznie wiertarko-frezarce UNION BFP 130 zaopatrzonej oprůcz tego w stolik krÍcony Ti800. Na wyŅej wymienionej obrabiarce moŅliwe jest wykonanie nastÍpujĪcych procesůw w rodzaju: frezowanie wielkogabarytowe, gwintowanie otworůw, toczenie poprzeczne oraz toczenie ko≥nierzowe z suportu aŅ do planowania. Nasza fabryka wytwarza ok. 600 ton konstrukcji wielkogabarytowych co miesiĪc, co na przestrzeni roku wynosi ok. 7000 ton ogů≥u konstrukcji spawanych. Unikalna jako∂ś naszych konstrukcji stalowych przyczyni≥a siÍ do tego, Ņe nasza fabryka zaskarbi≥a sobie zaufanie Zleceniodawcůw na rynkach ca≥ej Europy tudzieŅ ∂wiatowych.
  http://konstalex.pl
  Zg≥o∂ nie dzia≥ajĪcy link/spam


<wrůś 0 1 dalej>


UrbiCMS 2007 - Kontakt