Spis tre∂ci

Kliniki dla zwierzĪt
 • Weterynarz Rzeszůw

  Weterynarz Rzeszůw
  Renomowany Weterynarz Rzeszůw bardzo serdecznie zaprasza! W szerokiej gamie us≥ug moŅemy odnaleľś paszporty dla zwierzĪt, tatuowanie, USG oraz RTG pies Rzeszůw. Lecznica dla zwierzĪt JAMNIK stworzona zosta≥a przez zgranĪ grupÍ do∂wiadczonych oraz wykwalifikowanych lekarzy. Je∂li wiÍc Twůj zwierzak potrzebuje fachowej pomocy, albo specjalistycznej opieki, to przychodnia weterynaryjna Rzeszůw bÍdzie ∂wietnym rozwiĪzaniem. Przekonaj siÍ sam i do≥Īcz do grona zadowolonych Klientůw o∂rodka!
  http://www.lecznicajamnik.pl
  Zg≥o∂ nie dzia≥ajĪcy link/spam

 • Hodowla maine coon

  Hodowla maine coon
  Jeste∂my ma≥Ī hodowla domowĪ gdzie koty sĪ wychowywane w mi≥ej i spokojnej atmosferze rodzinnej. Nasze koty od poczĪtku majĪ styczno∂ś z dzieśmi co na pewno wp≥ynie na půľniejsze zachowanie kota wobec dzieci. RasĪ Maine Coon zafascynowali∂my sie w 2010 poczĪtkowo mia≥ byś jeden kotek ale po bliŅszym poznaniu tych kotůw postanowili∂my za≥oŅyś hodowlÍ i przyczyniś sie do doskonalenia rasy. Za≥oŅyli∂my hodowlÍ kotůw rasy Maine Coon o nazwie LATE*PL. Pragniemy aby koty z naszej hodowli zago∂ci≥y tylko w takich domach gdzie w≥a∂ciciele bÍdĪ mogli zapewniś im dobre warunki, odpowiedniĪ pielÍgnacje.
  http://late-mco.pl
  Zg≥o∂ nie dzia≥ajĪcy link/spam
UrbiCMS 2007 - Kontakt